Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss 2022. gada 24. marts

11.  un 12. martā Madonā noritēja Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss. Priecājamies par Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu panākumiem: AUSTRA KAĻVA ieguvusi 3. vietu ČELLA SPĒLES 1. grupā. Apsveicam Austru! Paldies Pedagoģei Inesei Nelsonei un koncertmeistarei Dinai Sipjagovai par ieguldīto darbu. ALEKSANDRA GŽIBOVSKA un MADARA PUČURE saņēmušas ATZINĪBU VIJOLES SPĒLĒ (1. un 2. grupa) Apsveicam! Paldies pedagoģei Indrai Dunderei un koncertmeistarei Dacei Gžibovskai!