Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Vizuālās mākslas konkurss "GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS" 2020. gada 24. februāris

Noslēdzies 2. vizuālās mākslas konkurss "GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS". 
Krimuldas MMS audzēkne Loreta Arhipova ar ieguvusi 3.vietu. Apsveicam Loretu!
Paldies par darbu ar audzēkņiem skolotājai Irēnai Olekšai. Konkursa tēma veltīta skaistajai Vidzemes upei Gaujai.
Rezultātu apkopojums redzams šeit:
http://www.adazumms.lv/index.php/component/content/article/84-jaunumi/284-apkopoti-2-vizualas-makslas-konkursa-gaujas-mozaika-adazos-rezultati?Itemid=437