Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā 2019. gada 27. novembris

Krimuldas MMS Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vecāko grupu audzēkņi šodien viesojās Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, apskatot izstādi “MAREUNROL’S. Paplašinātā realitāte” un piedaloties radošā nodarbībā. Šoreiz muzeja apmeklējuma gribējām mūsu audzēkņiem sniegt ieskatu jomā, kas mākslas skolas mācību saturā ietverta maz - modē, kā arī parādīt cik daudzveidīga un fantastiska var būt mākslas pasaule. Šis mākslinieku dueta MareunRol's projekts ir vērienīgs, drosmīgs un pārsteidzošs, sniedz ieskatu modernās, konceptuālās mākslas un modes saspēlē. Kā raksturo izstādes organizatori: tas ir Latvijā vēl nebijis starpdisciplinārs notikums, kas apliecina modes mākslas potenciālu, atklājot tās patieso universālo dabu, kad lietas, materiāli un idejas spēj pastāvēt ārpus laika. Apmeklētājs aicināts iepazīt modi nevis kā sezonālu untumu, bet nopietnu, daudznozīmīgu 21. gadsimta mākslas un dizaina formu, kas paplašina realitātes robežas. Guvām iedvesmojošus iespaidus, radošās darbības pieredzi un zināšanas par modes, dizaina un mākslas pasaules daudzveidību.