Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

X Starptautiskais Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem OZOLNIEKI 2021 2021. gada 17. maijs

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas saksofona spēles audzēknis PĒTERIS OLEKŠS ieguvis 3. vietu savā vecuma grupā (9-11 gadi)
X Starptautiskajā Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem OZOLNIEKI 2021. Apsveicam un lepojamies! Sirsnīgs paldies pedagogam AGRIM LIEPIŅAM par ieguldīto darbu!
Konkurss norisinājās attālināti no 6. līdz 14.maijam trīs vecuma grupās saksofona, klarnetes, trompetes, trombona un eifonija spēlē. Konkursā piedalījās 45 dalībnieki no 26 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolām. Sagatavoties konkursam attālinātās nodarbībās ir liels izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem. Esam gandarīti par panākumiem!