Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Deja

 
Nodarbības deju zālē 2019./2020.m.g.:

(Grupas un nodarbību laiki deju zālē)
Deju nodarbībās mācību gadā iespējams apgūt:

Klasiskā deja ir visu deju pamats un to var salīdzināt ar solfedžo mūzikā. Tā māca precīzas roku un kāju pozīcijas, ķermeņa stāvokļus un pozas, kas nepieciešama jebkurā citā dejošanas virzienā. Šeit apgūst likumsakarības, bez kurām nav iedomājama dejošana. 
Klasiskā deja audzēknim attīsta kustību koordināciju, stāju, gaitu, manieres un muzikalitāti, kas noderēs jebkurā citā dzīves jomā.
 Latviešu deja ir latviešu tautas unikāls kultūras mantojums, kuru iepazīstot bērni piedalās kultūras kopšanā, attīstīšanā un saglabāšanā, gūstot gan skatuvisko pieredzi, gan pieredzi sadarbojoties ar citiem, tāpat tautu deju dejošana izkopj pareizu stāju un ritma izjūtu, koordināciju, skatuves un uzstāšanās kultūru.
Mūsdienu deja
Skatuviskā prakse (skaties video šeit (izrāde "Cita raganiņa"): 

Dejas nodaļas pedagogi


KIRILKO ZIGMĀRS

LIENA SMIRNOVA


Nodaļas