Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Māksla

Nodaļā tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītības programma vizuāli plastiskā māksla.
Ar audzēkņiem strādā Vitolds Kucins, Elita Lietaviete, Evita Kurtiņa, Liene Kaļva, Irēna Olekša, Alise Kalvāne.
7 mācību gados audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus:
 zīmēšana,
 gleznošana,
 kompozīcija,
 veidošana,
 keramika,
 papīra plastika,
 darbs materiālā (t.sk. zīda apgleznošana un stikla apstrāde),
 mākslas valodas pamati,
 datorgrafika.
Ik gadu vasarā notiek plenērs - zīmēšanas un gleznošanas darbi top brīvā dabā.
Skolu beidzot, audzēkņi iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.
Skola piedāvā apgūt arī interešu izglītības programmu "Ievads mākslā", kas paredzēta 6-7 gadus veciem bērniem,  lai rosinātu interesi par mākslas pasauli.

Mākslas nodaļas pedagogi

Nodaļas