Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Māksla

Nodaļā tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītības programma vizuāli plastiskā māksla.
Ar audzēkņiem strādā Vitolds Kucins, Marija Vītola, Evita Kurtiņa, Liene Kaļva, Irēna Olekša.
7 mācību gados audzēkņi apgūst šādus mācību priekšmetus:
 zīmēšana,
 gleznošana,
 kompozīcija,
 veidošana,
 keramika,
 papīra plastika,
 darbs materiālā (t.sk. zīda apgleznošana un stikla apstrāde),
 mākslas valodas pamati,
 datorgrafika.
Ik gadu vasarā notiek plenērs - zīmēšanas un gleznošanas darbi top brīvā dabā.
Skolu beidzot, audzēkņi iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.
Skola piedāvā apgūt arī interešu izglītības programmu "Ievads mākslā", kas paredzēta 6 gadus veciem bērniem,  lai rosinātu interesi par mākslas pasauli.

Mākslas nodaļas pedagogi

Nodaļas