Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Sasniegumi

XI Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem OZOLNIEKI 2022 - Pēteris Olekšs - 2. VIETA. Paldies pedagogam Agrim Liepiņam un koncertmeistarei Natālijai Melņikovičai par ieguldīto darbu!
Konkursa- koncertcikla "Talants Latvijai 2022" II kārta - FINĀLS
3. klavierspēles klases audzēknis Harijs Broks - 3.VIETA, pedagoģe Dina Sipjagova,
3. saksofona spēles klases audzēknis Pēteris Olekšs - 3.VIETA, pedagogs A. Liepiņš,
4. eifonija spēles klases audzēknis Artūrs Miķelsons, pedagogs A. Kikusts.
VII Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss -2022 : Pēteris Olekšs 1.VIETA. Paldies pedagogam Agrim Liepiņam un koncertmeistarei Natālijai Melņikovičai par ieguldīto darbu!
"Dance fest" 2022:  3. Vieta. Paldies skolotājai Gunai Brižai par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā! 
Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss: AUSTRA KAĻVA 3. vieta ČELLA SPĒLES 1. grupā.
ALEKSANDRA GŽIBOVSKA un MADARA PUČURE: ATZINĪBA VIJOLES SPĒLĒ. Pateicamies pedagoģēm Inesei Nelsonei un Indrai Dunderei un koncertmeistarēm Dacei Gžibovskai un Dinai Sipjagovai par ieguldīto darbu!
Konkurss DIZAINA DARBI-2021 
Dizaina projekts Metamais riņķis - (autors Kārlis Liepiņš) un dizaina projekts Čučumuiža (autore Madara Pučure) ir guvuši konkursa žūrijas ATZINĪBA. 
Paldies skolotājām Evitai Kurtiņai, Lienei Kaļvai un Marijai Vītolai.
8. Vizuāli plastiskās mākslas konkurss “PRIEKULES IKARS” -  Paula Buša 3.vieta zīmēšanā. Paldies skolotājām Irēnai Olekšai un Evitai Kurtiņai.

VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss - Pēteris Olekšs - ATZINĪBA. Paldies skolotājam Agrim Liepiņam!

X Starptautiskais Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem OZOLNIEKI 2021- Pēteris Olekšs - 3. VIETA. Paldies par ieguldīto darbu skolotājam Agrim Liepiņam!

48.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkursa "Lidice 2020" fināla laureāti: Marta Rozenberga, Marta Bondare. Paldies par darbu ar audzēkņiem pedagoģei MARIJAI VĪTOLAI. 

JĀŅA SIMSONA MADONAS MĀKSLAS SKOLAS RĪKOTAIS ANIMĀCIJAS KONKURSS "ZAĻAIS IZAICINĀJUMS" - Paula Buša, Melānija Kalneviča, Agate Rone, Linda Petrova - 1. VIETA. 
Paldies skolotājām Irēnai Olekšai un Agritai Saulītei. 

13. Starptautiskais bērnu un jauniešu mākslas konkurss Trejdegsnis 2020 - Anna Helēna Jansone, Ingrīda Ignatova - ATZINĪBA. Paldies skolotājai Marijai Vītolai. 

2. Starptautiskais bērnu un jauniešu šķiedrmākslas konkurss SKAŅU PALETE 2020. - 1.vieta - Sindija Bičkovska.
Dalības diplomi - Jete Patrīcija Kublicka, Melānija Kalnevica, Melisa Šica. Paldies par darbu ar audzēkņiem pedagoģei MARIJAI VĪTOLAI. 

10. starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde/konkurss "Vērtību sakta". Diploms - Ingrīda Ignatova, Melisa Šica, Loreta Arhipova, Jete Patrīcija Kublicka.
Paldies pedagogiem Evitai Kurtiņai, Irēnai Olekšai, Lienei Kaļvai.

2. Vizuālās mākslas konkurss "GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS". Loreta Arhipova - 3. vieta. Paldies skolotājai Irēnai Olekšai.

48.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkursa "Lidice 2020" Latvijas kārtas laureāti: Daniels Gžibovskis, Marta Rozenberga, Marta Bondare. 
Paldies skolotājiem Marijai Vītolai un Vitoldam Kucinam par darbu ar audzēkņiem!

Vidzemes reģiona mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss (2020.g.janvāris) - Madara Pučure: 1.grupā, 1. vieta.
Helēna Ģertrūde Kļava 2.grupa 1. vieta. Apsveicam meitenes! Paldies skolotājai Indrai Dunderei un koncertmeistarei Dacei Gžibovskai par ieguldīto darbu!

Vizuālās mākslas konkurss "Jāzepa Vītola mūzika 2019. Mirdzas dziesma". Kristaps Jorens Švalbe 3. vieta; Daniels Gžibovskis - atzinība.
Paldies skolotājai Irēnai Olekšai par ieguldīto darbu!

Mūsdienu deju Konkurss Crystal cup 2019, 3. vieta nominācijā Kids cup. Paldies skolotājai Gunai Brižai par ieguldīto darbu!

47.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkursa "Lidice 2019" fināls.
Melisa Šica; Reinis Pučurs - ATZINĪBA. Paldies par audzēkņu sagatavošanu skolotājām Marijai Vītolai un Irēnai Olekšai. 

IX Starptautiskais mazpilsētu un lauku mūzikas skolu Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss “Ozolnieki 2019”
Daniels Gžibovskis-  2.vieta, medaļa.
Paldies skolotājam Agrim Liepiņam un koncertmeistarei Dacei Gžibovskai par audzēkņa sagatavošanu.

V Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss, 2019.g. - DANIELS GŽIBOVSKIS - ATZINĪBA.
Paldies skolotājam Agrim Liepiņam un koncertmeistarei Dacei Gžibovskai par audzēkņa sagatavošanu.

II Starptautiskā vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" LAURA ADRIANA OLEKŠA - 3.vieta. 2019.g.
PAULA KUKLE - uzņēmuma "Piparmētru namiņš" simpātiju balva. 
Paldies skolotājai Lienei Kaļvai par darbu ar audzēkņiem!

Starptautiskā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkurss/izstāde ”Skaņu palete” 2019 - 
Jete Patrīcija Kublicka, Melisa Šica - 1. vieta kategorijā Netradicionāli materiāli un tehnikas.
Paldies pedagoģei Marijai Vītolai par darbu ar audzēkņiem!

IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātes audzēkņiem. Laura Adriana Olekša - ATZINĪBA.
 Paldies skolotājai Indrai Dunderei un koncertmeistarei Dacei Gžibovskai par darbu ar audzēkņiem!

Mūsdienu deju konkurss "Pierīgas kauss 2019" - 1. pakāpe.
 Paldies skolotājai Gunai Brižai par ieguldīto darbu!

Vizuālās mākslas darbu konkurss ,GAUJAS MOZAĪKA ĀDAŽOS“ 2019
ANNA HELĒNA JANSONE- 2. VIETA; MELISA ŠICA- 3. VIETA; 
ATZINĪBA: ARTIS ŠVERNS un LOLITA STAUERE; 
PATEICĪBAS: LORETA ARHIPOVA, LAURA ADRIANA OLEKŠA. Paldies skolotājai Lienei Kaļvai par darbu ar audzēkņiem. 

47.Starptautiskā bērnu māksla konkursa "Lidice 2019" Latvijas kārta: 
 atzinības Melisa Šica; Jete Patrīcija Kublicka.
Paldies par ieguldīto darbu skolotājai Marijai Vītolai.

Valsts konkurss mūzikā (pūšaminstrumentu spēle) FINĀLS (2019.gads) - Daniels Gžibovskis 3. vieta.

 Paldies skolotājam Agrim Liepiņam un koncertmeistarei Dacei Gžibovskai par audzēkņa sagatavošanu!

“Trejdegsnis”/”Triple Sun” 2019
Melisa Šica, Jete Patrīcija Kublicka, Estere Mileiko : diploms;
Sindija Bičkovska, Elizabete Anna Vaičuka: atzinība.
Apsveicam! Paldies par darbu ar audzēkņiem skolotājai Marijai Vītolai!

Valsts konkurss mūzikā (pūšaminstrumentu spēle) 2.kārta Vidzemes reģionā - Daniels Gžibovskis 2. vieta.
 Paldies skolotājam Agrim Liepiņam un koncertmeistarei Dacei Gžibovskai par audzēkņa sagatavošanu.

 1. vieta tēlniecībā - Melisa Šica. 5. MĀRTIŅA FREIMAŅA DAIĻRADEI VELTĪTAIS REPUBLIKAS MĀKSLAS SKOLU KONKURSS “DZĪVE KĀ KOŠUMS”
Skolotāja Marija Vītola - paldies par darbu ar audzēkņiem!

6. Mākslas konkurss "Priekules Ikars" 2018 - Kristīne Evelīna Ķirse - 2. vieta zīmēšanā. Apsveicam!
Paldies par darbu audzēkņu sagatavošanā skolotājai Irēnai Olekšai.

Zemkopības ministrijā biedrība „Siera klubs” konkurss - izstāde „Latvijas govju parāde”. 
Dāvis Dalders - atzinība un žūrijas simpātiju balva
Rauls Ignatovs - pateicība. Apsveicam! Pateicamies skolotājai Marijai Vītolai par darbu ar audzēkņiem!

Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem Valsts konkursa fināls (2018.g.).  
EVELĪNA VEINBERGA - 3. vieta;  RAULS IGNATOVS - atzinība.  Apsveicam! 
Paldies skolotājiem Evitai Kurtiņai un Vitoldam Kucinam par audzēkņu sagatavošanu.

Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss 
"Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot". Konkursa tēma - "Lauku ainava". 2018.g.
Paula Kukle - 2. vieta un Ģ. Eliasa muzeja balvu kategorijā grafika ; Gabriela Garnizone 
 atzinība  kategorijā gleznošana. Paldies audzēkņiem un skolotājiem Lienei Kaļvai un Vitoldam Kucinam!

Šķiedrmākslas un tekstilmozaīkas darbu konkurss - izstāde "Skaņu palete. Saknes". 2018.g.
 Elīza Ārgale - 1. vieta, Samanta Elizabete Liece 3. vieta 12 - 16 gadu vecuma grupa;
 Linards Bubko 1. vieta 8 - 11 gadu vecuma grupa.
 Paldies skolotājai MARIJAI VĪTOLAI un audzēkņiem par darbu! 

Laikmetīgās dejas konkurss TUKUMS CUP 2018 - II pakāpe,  12. (contemporary junior) un 15. (mini kids) vieta. 2018.g.
Paldies par darbu ar audzēkņiem skolotājai Gunai Brižai!

 Valsts konkurss stīgu instrumentu spēlē II kārta.  Helēna Ģertrūde Kļava (1.klase) - ATZINĪBA.
(2018.g.)
  Apsveicam!  Paldies skolotājai Indrai Dunderei un koncertmeistarei Irēnai Ignatovai par ieguldīto darbu!

 Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde-konkurss „Trejdegsnis 2017”/ „Triple Sun 2017” 
Miks Alberts Dalderis (2. vieta);
Agate Rone (3. vieta); Elza Elīze Jansone (3. vieta); Kristaps Jorens Švalbe (atzinība).
Paldies skolotājām Marijai Vītolai un Lienei Kaļvai par darbu ar audzēkņiem!

Renāte Kačerovska
- Diploms 19. Internacionālajā bērnu un jaunatnes vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Vienmēr zaļš, vienmēr zils" Polijā, Toruņa 2017. Paldies skolotājam Vitoldam Kucinam!

Pateicība - par dalību izstādē "Veltījums Rīgai" un konkursā "Augu motīvi un skulpturālie tēli Rīgas jūgendstila arhitektūrā" - Rauls Ignatovs, Dāvis Dalders, Elīze Elza Jansone, Lolita Stauere, Jasmīna Sināte, Melisa Šica.
Paldies skolotājām Evitai Kurtiņai un Irēnai Olekšai!

 XVI  Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras” 2017 Zane Krasovska - ATZINĪBA
Paldies skolotājai Lienei Kaļvai!

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu Valsts konkursa II kārta izglītības programmā Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle.  Helvijs Guļāns - ATZINĪBA. Paldies skolotājai Irēnai Ignatovai!

45. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde “Lidice 2017” Latvijas kārtas laureāti;
Čehijas Republikas vēstnieka Latvijā Miroslava Koseka simpātiju balva:
Marta Rozenberga, Jasmīna Sināte, Elīze Elza Jansone, Luīze Anna Vimba 
Paldies par darbu ar audzēkņiem skolotājai Marijai Vītolai!

 

7. Starptautiskais bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkurss “Saules krasts – Brīnums”
Edvards Edžus Pēkšens 1. vieta grafikas kategorijā. Paldies skolotājai Evitai Kurtiņai
Atzinības - Amanda Anna Lazda, Melisa Šica, Undīne Vimba, Marta Valnere, Samuels Stīvens Dženzs. Paldies skolotājām Evitai Kurtiņai, Lienei Kaļvai, Irēnai Olekšai.

„TREJDEGSNIS 2016”/ „TRIPLE SUN 2016” Marta Valnere, darbs "Lāčplēsis - varonis ar mīlošo sirdi" - medaļa. 
Beatrise Lazdiņa un Alise Niklase  - atzinības. Paldies skolotājām Marijai Vītolai un Evitai Kurtiņai.

Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta:
Renāte Kačerovska - 3. vieta.
Paldies par audzēknes sagatavošanu skolotājai Maijai Namniecei!

42. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa LIDICE 2014 laureāti:
 Elīza Podziņa (3D darbu kategorija)
 Paula Helēna Reišule (3D darbu kategorija)
 Meiteņu veikums augsti novērtēts vairāk kā 28 tūkstošu mākslas darbu vidū.
 Skolnieces ieguvušas diplomus un medaļas "Lidices roze".
 Paldies par darbu ar audzēkņiem skolotājai Marijai Vītolai!

9. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstādē "Šodienas stāsti" laureāti:
 Dace Ignatova (3. vieta 3D darbu kategorija)
 Sara Elsabeth Winberg (3. vieta 3D darbu kategorija)
 Renāte Kačerovska (3. vieta 3D darbu kategorija)
 Luīze Anna Vimba (3. vieta 3D darbu kategorija)
 Paldies skolotājai Marijai Vītolai!

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle (vijole, čells) audzēkņu valsts konkursa II kārtas rezultāti:

 

Paldies par audzēkņu sagatavošanu skolotājai, Ilgai Ozolai