Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Uzņemšana

Uzņemšanas laiks

Instrumentālās mūzikas izglītības programmās maija pēdējā un jūnija pirmā nedēļa (papilduzņemšana septembra pirmajā nedēļā).
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā un Deju nodaļā no 1. līdz 10. septembrim.
Izņēmuma gadījumā, ja audzēknis atbilst izglītības programmas atbilstošās klases līmenim, notiek papilduzņemšana janvārī.

Dokumentu iesniegšanas kārtība

Dokumenti jāiesniedz pie direktora vietniekiem mācību darbā pēc izvēlētās izglītošanās programmas

Iesniedzamie dokumenti:

Skola nosaka iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai

Instrumentālās mūzikas izglītības programmās pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai:
Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmā pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai:
Dejas izglītības programmā pārbauda audzēkņa atbilstību izglītības programmas uzsākšanai: