Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Vēsture

Krimuldas Mūzikas un mākslas skola ir Krimuldas novada domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas un dejas izglītības programmu īstenošanai.

Skola kā patstāvīga mācību iestāde darbojas kopš 1989. gada 1. Septembra.

Ar 1990. gada 1.oktobri skolā tiek atvērtas horeogrāfijas un mākslas nodaļas un skolas nosaukums — Krimuldas mākslas skola.
2002. gada 9. decembrī LR IZM ir izdevusi Krimuldas MMS Izglītības iestādes akreditācijas lapu Nr. AI0106 uz 5 gadiem, kā arī licencētas izglītības programmas.
2007. gada 25. oktobrī Profesionālās izglītības akreditācijas un atestācijas komisija akreditē skolu uz 6 gadiem līdz 2013. gada 24. oktobrim (Akreditācijas lapas Nr.AI 2466).
2010. gada 8. augustā Krimuldas Mūzikas un mākslas skolai ir izdota Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestādes Reģistrācijas apliecība Nr. 4374902310.
2002. gada 25. septembrī ar Krimuldas pagasta padomes lēmumu Nr. 9 tiek mainīts Krimuldas mākslas skolas nosaukums uz Krimuldas Mūzikas un mākslas skola.

Absolventi

Absolventi turpina mācīties un beiguši šādas profesionālās izglītības iestādes: