Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Stundu saraksts

 Deju nodaļa
Stundu saraksts - 
Audzēkņu saraksti pa grupām 18.klasē un e-klasē.
Stundu saraksts: 
Vizuāli plastiskā māksla  Audzēkņu saraksti pa grupām 18.klasē un e-klasē! Stundu saraksts e-klasē.

Mūzikas nodaļa

Instrumentu nodarbības saskaņot ar saviem skolotājiem individuāli.

Mūzikas mācība/solfedžo/Mūzikas literatūra (19./20. māc.g. audzēkņu saraksts pa grupām pie Dinas Sipjagovas solfedžo klasē)
Skolotāja Dina Sipjagova
LaiksPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
13:20 — 14:00    Mūz. mācība 1.gr.    Mūz. mācība 1.gr.  
14:05 — 14:45    Mūz. mācība 2.gr.    Mūz. mācība 2.gr.  
14:50 — 15:30     Mūz. mācība 3.gr.  Solfedžo 5.gr.  Mūz. mācība 3.gr.  Solfedžo 5.gr.
15:35 — 16:15    Mūz. mācība 2.gr.  Mūz.lit. 5.gr.  Mūz. mācība 2.gr.   Solfedžo 6.gr.
16:20 — 17:00    Mūz. mācība 4.gr.  Mūz.lit. 6.gr.   Mūz. mācība 4.gr.  Solfedžo 7.-8.gr.
17:05 — 17:45    Solfedžo 7.-8.gr.  Solfedžo 6.gr.    Mūz.lit.  7.-8.gr.
17:50 - 18:30      Sagatavošana